Amdanom Ni / About Us

Côr Crymych a’r Cylch

Côr cymysg o tua hanner cant o gantorion yw’r aelodau sy’n cwrdd yn wythnosol yn Theatr y Gromlech, Crymych. Mae’r geiriau ‘a’r Cylch’ yn dynodi fod y côr yn dod o’r ardaloedd cyfagos – Gogledd Penfro, De Ceredigion a Gorllewin Sir Gâr.

Mae gan y côr repertoire eang ac maent wedi perfformio nifer o weithiau cerddorol, o’r clasurol i nifer o ddarnau Cymreig cyfoes. Mae rhaglen flynyddol y côr yn cynnwys cyngherddau i godi arian at elusennau yn ogystal â chystadlu mewn eisteddfodau.

Yn 2013 mi enillodd y côr y cystadlaethau corawl yn Eisteddfodau Llandudoch, Castellnewydd Emlyn, Crymych a Gŵyl Fawr Aberteifi, lle rhoddwyd y teitl ‘Côr yr Ŵyl’ iddynt. Pinacl y flwyddyn oedd ennill y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth y corau cymysg mawr yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r Cyffiniau. Bu 2014 yn flwyddyn brysur, cystadlodd y côr yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen am y tro cyntaf a bu’r côr ar daith i ganu yn Vienna lle cafwyd profiadau bythgofiadwy yn cynnwys canu Ave Verum (Mozart) yn y Stephansdom lle briododd Mozart yn 1782. Yn 2015 gwelwyd y côr yn cystadlu ar S4C yn rowndiau cyn-derfynol Côr Cymru 2015.


Côr Crymych a’r Cylch (Crymych and District Choir) has over 45 members and meets regularly at ‘Theatr y Gromlech’, Crymych. Members travel from areas in North Pembrokeshire and South Ceredigion, and this is reflected in the words ‘a’r Cylch’ (‘and District’) in their title.

The choir has a wide repertoire and sings in a variety of musical styles. Performances include fundraising concerts for local charities, appearing as support singers in various cultural shows, musicals and operas, and competing in Eisteddfodau.

2013 saw the choir win the main choral competitions at St. Dogmaels, Newcastle Emlyn and Crymych Eisteddfodau. The choir won the mixed choir category in Gŵyl Fawr Aberteifi and was awarded the title ‘Côr yr Ŵyl’ (‘Choir of the Festival’). The highpoint of the choir’s year came at the National Eisteddfod in Denbigh, where they won the Mixed Choir category with a virtuosic programme of contemporary Welsh music. 2014 was a busy year, the choir competed at Llangollen International Eisteddfod for the first time, and travelled to Vienna where we performed at numerous venues including the Royal Chapel in Schönbrunn and St. Stephen’s Cathedral. In 2015 the choir reached the semi-final of Côr Cymru 2015 (Choir of Wales) which was televised on S4C.