Cyngerdd o gerddoriaeth gan / A concert of music by: MOZART

Côr Crymych a’r Cylch
British Sinfonietta
Meirion Wynn Jones (Organ / Piano)
Sioned Llewelyn (Soprano)
Ilar Rees-Davies (Mezzo-Soprano)
Gethin Lewis (Tenor)
Steffan Jones (Bass)

Tocynnau / Tickets: £12

Ar gael o / Available from:
Y Goleudy & Siop Iago, Castellnewydd Emlyn / Newcastle Emlyn
Siop Siân, Crymych
Awen Teifi & Cyfrifwyr DMB Davies Accountants, Aberteifi / Cardigan
Dafydd Davies – 01239 711043